ΈξοδοςΝέα ΑναζήτησηΒοήθεια - ανοίγει σε νέο παράθυρο
 
Δώστε κριτήρια σάρωσης:


Error in Tcl script in line 280
can't read "targets_scan(192.168.18.25:210/MAIN*BIBMAST.1)": no such element in array while executing "lindex $targets_scan($host)..." invoked from within "set fields [lindex $targets_scan($host)..." (procedure "start-scan" line 122) invoked from within "start-scan $scanNo $targetNo 0 {} {}" invoked from within "if {[egw_form] != ""} { set hist($nextSetNo,$targetNo,idAuthentication) \ $hist($setNo,$targetNo,idAuthentication) set his ..."
wsh error Couldn't execute script search.egw